Menu
Facebook | FanPage
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROMYK
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Branżowa I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne Szkoły dla Dorosłych ATS, ATSA i ATSM
Szkoła Przysposabiająca Do Pracy SPINAKER
Zakład Leczniczy SPINAKER Centrum Medyczne w Grudziądzu
Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe
Centrum Diagnozy i Rehabilitacji SPINAKER
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS i EFRR
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPINAKER z Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu
Niepubliczny Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli EDU SPINAKER w Grudziądzu
SPINAKER dla Niepełnosprawnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Przetargi | Zapytania Ofertowe | Inne
Efektywni w Spinakerze - edycja III
Stowarzyszenie SPINAKER
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
dla Rodziców | Szkoła Podstawowa SPINAKER
Karta informacyjna ucznia - pobierz

Umowa o naukę - pobierz


Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER w Grudziądzu, to szkoła niepubliczna na prawach szkół publicznych funkcjonująca od 2015 roku. Działalność i funkcjonowanie szkoły uwrażliwione jest na potrzeby dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Szczególny naciska kładziemy na indywidualne potrzeby uczniów, a to wszystko możliwe jest dzięki wykwalifikowanej kadrze, zatrudnionej w naszych placówkach. Nasi uczniowie uczą się w przyjaznych warunkach, korzystając przy tym z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, które znacznie ułatwiają i urozmaicają naukę.
Wychodząc naprzeciw uczniom i ich potrzebom oraz zainteresowaniom oferujemy szereg zajęć dodatkowych – zespół wokalny SPINAKERKI, judo, hipoterapia, harcerstwo, zajęcia na basenie. Ponadto mamy w ofercie koła zainteresowań , dzięki którym uczniowie poszerzają swoją wiedze, są to miedzy innymi: koło matematyczne, historyczne, przyrodnicze, z języka niemieckiego i francuskiego. Co ważne, każde z oferowanych zajęć oraz kół zainteresowań realizowane są na wszystkich poziomach edukacji, co daje możliwość rozwoju zarówno tym najmłodszym, jak i tym starszym uczniom.

Drodzy Rodzice, jeśli Wasze dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności , orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych bądź opinię z Poradni- Psychologiczno- Pedagogicznej, ma możliwość zakwalifikowania się do udziału w projekcie. Co daje udział w projekcie? – Możliwość skorzystania z szeregu terapii w naszej placówce. Na chwilę obecną dysponujemy ofertą w zakresie terapii: logopedycznej, behawioralnej, terapii metodą Tomatis, eeg Biofeedback, integracji sensorycznej, rehabilitacji, fizykoterapii, terapii metodą Krakowską, terapią psychologiczną oraz nowość- można przebadać wzrok w gabinecie ortoptystycznym.
Drodzy Rodzice jeśli Wasze dziecko jeszcze nie posiada żadnej z wymienionych wyżej dokumentacji, a uważacie , że powinno – możecie przebadać dziecko w naszej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 1, mieszczącej się przy ul. Waryńskiego 102. Zachęcamy do kontaktu tel. 600150460.

http://www.pppp.grudziadz.com/
sekretariat@pppp.grudziadz.com