Menu
Facebook | FanPage
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROMYK
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Branżowa I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne Szkoły dla Dorosłych ATS, ATSA i ATSM
Szkoła Przysposabiająca Do Pracy SPINAKER
Zakład Leczniczy SPINAKER Centrum Medyczne w Grudziądzu
Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe
Centrum Diagnozy i Rehabilitacji SPINAKER
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS i EFRR
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPINAKER z Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu
Niepubliczny Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli EDU SPINAKER w Grudziądzu
SPINAKER dla Niepełnosprawnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Stowarzyszenie SPINAKER
Przetargi | Zapytania Ofertowe | Inne
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
o projekcie | Budowa Przedszkola |
Tytuł projektu: Rozbudowa budynku Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego PROMYK o budynek przedszkola na działkach nr 31/58, 31/59, 31/13, 31/16 w obrębie 73 położonych przy ulicy Waryńskiego w Grudziądzu.
Nazwa wnioskodawcy: Centrum Edukacji ANWISZ s.c.
Iwona Majorke, Sebastian Dróbka, Sandra Krauze

Wydatki kwalifikowalne: 4 239 121,95 zł
Dofinansowanie: 2 399 766,93 zł
Wkład UE (EFRR): 2 399 766,93 zł
Wartość ogółem (wydatki ogółem): 4 239 121,95 zł

Numer naboru: RPKP.06.03.01-IZ.00-04-299/19
Kod i nazwa programu operacyjnego: RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Kod i nazwa osi priorytetowej: RPKP.06.00.00 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
Kod i nazwa działania: RPKP.06.03.00 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną
Kod i nazwa poddziałania: RPKP.06.03.01 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną
Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-PomorskiegoZapytania ofertowe - czytaj