Menu
Facebook | FanPage
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PROMYK
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń
Szkoła Branżowa I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER
Licea Ogólnokształcące ATS
Policealne Szkoły dla Dorosłych ATS, ATSA i ATSM
Szkoła Przysposabiająca Do Pracy SPINAKER
Zakład Leczniczy SPINAKER Centrum Medyczne w Grudziądzu
Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe
Centrum Diagnozy i Rehabilitacji SPINAKER
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS i EFRR
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SPINAKER z Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu
Niepubliczny Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli EDU SPINAKER w Grudziądzu
SPINAKER dla Niepełnosprawnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Przedszkola i żłobki
Stowarzyszenie SPINAKER
Przetargi | Zapytania Ofertowe | Inne
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
Oferta | 4-Letnie LO dla Młodzieży w Oddziałami Integracyjnymi ATS |

Oferta edukacyjna Czteroletniego Liceum dla Młodzieży z Oddziałami Integracyjnymi ATS w Grudziądzu


 • Szkoła położona na obrzeżach miasta

 • Oferujemy własny transport uczniów do i ze szkoły, zarówno z miasta jak i okolic

 • Pracuje w niej wykwalifikowana kadra pedagogiczna

 • Zapewniamy dobra jakość nauczania oraz wychowania

 • Nauczyciele indywidualnie podchodzą do potrzeb każdego ucznia w celu rozpoznania jego szczególnych uzdolnień lub trudności

 • Nauczyciele otwarci na problemy i potrzeby dzieci

 • Posiadamy klasy o profilu mundurowym

 • W szkole funkcjonuje świetlica szkolna , czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 16.00

 • Dysponujemy dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną, tablice interaktywne, komputery, tablety

 • Oferujemy darmowe podręczniki przez cały okres nauki

 • Mała liczebność uczniów w klasach

 • Sale lekcyjne są wyposażone są w potrzebne oraz najnowsze pomoce dydaktyczne

 • Uczniowie mogą korzystać z posiłków przygotowanych w szkolnej kuchni – śniadanie, obiad, podwieczorek

 • Posiadamy gabinet opieki prozdrowotnej

 • Przy szkole są place zabaw i nowoczesne boisko sportowe

 • Dzieci oraz rodzice maja możliwość skorzystania z porad wielu specjalistów pracujących w przynależącej do szkoły Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 1

 • Uczniowie maja możliwość uczestnictwa w ciekawych wycieczkach krajoznawczych i edukacyjnych zarówno jedno jak i kilkudniowych

 • Organizujemy obozy letnie, zimowe, nocowanie w szkole