Menu
Facebook
Policealne szkoły dla dorosłych ATS i ATSA
Licea Ogólnokształcące ATS
Ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy PROMYK
Szkoła podstawowa z odziałami integracyjnymi SPINAKER
Gimnazjum z oddziałami integracyjnymi SPINAKER
Projekty dofinansowane z innych zewnętrznych źródeł finansowania
Projekty dofinansowane z EFS
SPINAKER dla niepełnosprawnych Poradnia psychologiczno-pedagogiczna on-line
PFRON on-line
Studia - Doskonalenie Zawodowe Nauczycieli
Przedszkola i żłobki
Stowarzyszenie SPINAKER
Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna SPINAKER z centrum diagnozy i terapii autyzmu
Niepełnosprawność
Harcerstwo
Platforma e-Learningowa
Działalność społeczna / Sport
Niepubliczny Ośrodek Edukacji EduSpinakerZ dniem 01.09.2009 r. kujawsko-pomorski Kurator Oświaty wpisał do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli pod numerem WSiR/AW/4191/4/09 NIEPUBLICZNY OŚRODEK EDUKACJI EDU SPINAKER z siedzibą przy ul. Waryńskiego 104, 86-300 Grudziądz

logo


Dokumenty założeniowe Ośrodka - zobacz

Na mocy porozumienia zawartego z Wyższą Szkołą Społeczno-Ekonomiczną w Gdańsku, ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk w Niepublicznym Ośrodku Edukacji Edu Spinaker realizowane są studia podyplomowe dla nauczycieli i nie tylko.

UWAGA !!!
Wszystkie zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się przy ul. Waryńskiego 102 w Grudziądzu.
Sekretariat Ośrodka czynny jest:
poniedziałek - piątek: 08.00 - 20.00
sobota - niedziela: w dni zjazdowe: 9.00 - 13.00

tel. sekretariat: 56 46 309 74,

DYREKTOR: mgr Ewa Sało-Kamińska, 536 845 982, ewa.salo@abak.edu.pl

Konto bankowe do opłat za studia: PKO BP 57 1020 5040 0000 6902 0140 9465